شیخ‌علی‌محله

0
Name None
Types
Language Persian
Wikipedia Page ID None
Quelle Wikipedia
Von Quelle auf
شیخ‌علی‌محله، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان ساری در استان مازندران ایران.

Kommentare

blog comments powered by Disqus