مرزرود

0
Name None
Types
Language Persian
Wikipedia Page ID None
ソース Wikipedia
上のソースから取得
مرزرود یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان میشه‌پاره بخش مرکزی شهرستان کلیبر واقع شده‌است.

コメント

blog comments powered by Disqus