نوردراین-وستفالن

0
Name None
Types
Language Persian
Wikipedia Page ID None
Source Wikipedia
Retrieved from source on
ایالت نوردراین-وستفالن در غرب آلمان واقع شده، مساحت آن ۳۴۰۸۰ کیلومتر مربع و جمعیت آن ۱۸ میلیون نفر است. مرکز این ایالت دوسلدورف و بزرگ‌ترین شهر آن کلن است. نوردراین-وستفالن از شمال به ایالت نیدرزاکسن، از شرق به ایالت هسن، از جنوب به راینلاند-فالتز و از مغرب به‌هلند و بلژیک محدود است.

Comments

blog comments powered by Disqus