ورزشگاه ادوارز

1
Name None
Types
Language Persian
Wikipedia Page ID None
Source Wikipedia
Retrieved from source on
ورزشگاه ادوارز با ظرفیت ۲۲٬۰۰۰ نفر در شهر برکلی ایالت کالیفرنیا واقع شده‌است. این ورزشگاه در تاریخ ۱۹۳۲ تاسیس شد و دارای زمین چمن می‌باشد.

Comments

blog comments powered by Disqus