Hekkalanlahti

0
Name None
Types waterbody
Language Finnish
Wikipedia Page ID None
Quelle Wikipedia
Von Quelle auf
Hekkalanlahti on järvi Kellon kylässä Haukiputaan kunnassa Pohjois-Pohjanmaalla. Järvi sijaitsee noin kilometrin verran pohjoiseen Kellon kylän keskustaajamasta. Suoperäinen järvi on pieni ja osittain umpeenkasvanut. Vapaata vesialuetta reunustavat lähes joka puolelta vetelät suot. Aiemmin järvi on ollut hyvä kalapaikka ja sieltä on saatu jopa haukia, mutta umpeenkasvamisen ja rehevöitymisen myötä kalakannat ovat romahtaneet, ja vapaan vesialueen koko on kutistunut noin viiteen hehtaariin.

Kommentare

blog comments powered by Disqus