Gospa od Škrpjela, M2, Donja Lastva, Lepetane, 85320 osm

Street address M2
Suburb Donja Lastva
Postcode 85320

Cercanos