The Holy Monastery of Aghios Stephanos, Pinios Bridge, Kastraki, Trikala Prefecture, Athamania, Thessaly Periphery, Greece osm

County Trikala Prefecture
Region Thessaly Periphery
Country Greece

Nearby