Nova pijaca, Knjaza Miloša, Bosnia and Herzegovina, Banja Luka, Srednjobosanska županija, Republic of Srpska, 78000, Bosnia and Herzegovina osm

Street address Knjaza Miloša
Suburb Bosnia and Herzegovina
City Banja Luka
Region Republic of Srpska
Postcode 78000
Country Bosnia and Herzegovina

Nearby