Akhisar, Manisa, Turkey osm

County Akhisar
Region Manisa
Country Turkey

Nearby