Općina Glamoč, Kanton 10/ Hercegbosanska županija, Entitet Federacija Bosne i Hercegovine osm

County Općina Glamoč
Region Entitet Federacija Bosne i Hercegovine